Resmi Gazete’de bugün (2 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete’de bugün (2 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelik

– İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Tebliğler

– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)
İlan bölümü
a – Yargı İlânı
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir